תאורת סככות – לד

סככות

תאורה המיועדת להארת סככות פתוחות וסגורות ניתן לשלב בתוך הגופים מערכות זיהוי וגילוי , משמשים בעיקר בתחנות דלק וסככות עבודה פתוחות.

מותגים בייצוג בלעדי