תאורת בריכות ומזרקות-לד

בריכות ומזרקות

גופי תאורה זרקור תת מימיים ו/או פסי לד תת מימיים מיועדים לתאורת בריכות ומזרקות
יכולים להיות משולבים המערכות ניהול חכמות המשלבות הופעה אורית כמו כן ניתן לקבלם
כגופים פסיביים המאפשרים תאורת אוירה סביבתית .

מותגים בייצוג בלעדי