גופי תאורה אנטי ונדליים-לד

אנטי ונדליזם

גופי תאורה אנטי ונדלי מיועדים להתקנה בהם קיימת סכנה של ונדליזם ו/או סכנת פגיעה מכל גוף שהוא  כמו כן במקומות בהם ישנה אפשרות של דריכה על הגופים כגון הולכי רגל , כלי רכב ותעופה , הגופים מתאימים להתקנה בשטחים ציבוריים , שדות תעופה ומבני ציבור  מתאים להתקנה חיצונית וכמו כן להתקנה סמויה או שקועה.

מותגים בייצוג בלעדי